#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ ธ.ก.ส.8จังหวัดภาคกลาง รวมพลังแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบหวังให้เป็นสินเชื่อในระบบพร้อมตอบสนองนโยบายรัฐ

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ ธ.ก.ส.8จังหวัดภาคกลาง รวมพลังแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบหวังให้เป็นสินเชื่อในระบบพร้อมตอบสนองนโยบายรัฐ

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานสำนักงานจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดย ธ.ก.ส. พร้อมมอบโฉนดที่ดินคืนให้กับเกษตรกรโดยมีนายกนก กนิตศรีบำเพ็ญให้การต้อนรับ และนายนายประจิน จันทรพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้เกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนของเกษตรกรได้รับทราบวิธีการช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจากส่วนงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน โดยมาขอรับคำปรึกษาเพื่อหาทางออกจากปัญหาหนี้นอกระบบได้ทุกราย

นายนิวัฒน์ กล่าวว่ารัฐบาลได้ดำเนินการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชนอย่างจริงจัง โดยมอบให้กระทรวงการคลังดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหาร
จัดการปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งด้านลูกหนี้และด้านเจ้าหนี้ ควบคู่กันไปอย่างเป็นระบบ ครบวงจร และมีความต่อเนื่อง
โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคี ในการประสานงานดำเนินงานค้นต่าง ๆ ผ่านกลไกทำงานของ
คณะกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนจนสามารถแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบคืบหน้าได้ในระดับหนึ่ง

ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวรัฐบาลภายใต้การขับเคลื่อนโดยพลอกประยุทธ์ จันทรโอซา นายกรัฐมนตรีจะได้
ติดตามผลกรดำเนินงานจากส่วนงาราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
นายกนก กนิตศรีบำเพ็ญ รอง ผอ. ธ.ก.ส. ฝ่ายกิจการสาขาภาคกลาง กล่าวว่า ได้จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ พร้อมมอบโฉนดที่ดินคืนให้กับเกษตรกร ขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้แก่กลุ่มเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนของเกษตรกรได้รับทราบวิธีการช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจากส่วนงานของภาครัฐบาลและภาคเอกชน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเพี่อหาทางออกจากปัญหาหนี้นอกระบบ และสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

โดยมีต้นเงินและดอกเบี้ยไม่เกิน 100,000 บาท กรณีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนที่ดินไว้ทำกินไม่เกิน 150,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี กำหนดชำระหนี้คืนเสร็จไม่เกิน 10 ปี กรณีพิเศษไม่เกิน 12 ปี และสนับสนุนสินเชื่อรายย่อยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินป้องกันการก่อหนี้นอกระบบของเกษตรกรรายละไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบ Flat Rate ต่ำสุดร้อยละ 0.5 ต่อเดือน สูงสุดร้อยละ 0.85 ต่อเดือน กำหนดชำระหนี้ภายใน 5 ปี ที่ผ่านมาในภาพรวมของ ธ.ก.ส.ฝ่ายกิจการสาขาภาคกลาง 8 จังหวัดภาคกลางได้มีการช่วยเหลือเกษตรกรแลพบุคคลในครัวเรือนของเกษตรกรจากหนี้นอกระบบไปแล้ว จำนวน 7,912 ราย สินเชื่อรวมจำนวน 254.15 ล้านบาท
ขอบคุณภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา   อุ่นขาว    รายงาน

Related posts