#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ /ป.ป.ส. ร่วม ตำรวจภูธรภาค 2 ป้องปรามอาชญากรรม  ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี รับเทศกาลลอยกระทง

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ /ป.ป.ส. ร่วม ตำรวจภูธรภาค 2 ป้องปรามอาชญากรรม
ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี รับเทศกาลลอยกระทง

สำนักงาน ป.ป.ส. ผสานความร่วมมือหน่วยงานภาคีในพื้นที่ เดินหน้ากวาดล้างป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ จ.ชลบุรี เฝ้าระวังเข้มงวดช่วงเทศกาลลอยกระทง พร้อมเผยภาคตะวันออกตรวจพบการแพร่ระบาดยาเสพติดในวัยรุ่นและแรงงานสถานประกอบการ กลุ่มนักค้ายาบ้า ไอซ์ เชื่อมโยงพื้นที่กรุงเทพ และพื้นที่ภาคเหนือ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) โดยสำนักงาน ปปส.ภาค 2 บูรณาการความร่วมมือกับ ตำรวจภูธรภาค 2 เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน จำนวน 756 นาย ร่วมปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมรับช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562 ในพื้นที่ จ.ชลบุรี เพื่อป้องปรามกวาดล้างอาชญากรรม รวมถึงรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยวก่อนเทศกาลลอยกระทง ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณหน้าโรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่มุ่งเน้นการป้องปราม กวาดล้างอาชญากรรม โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน และป้องกันการลักลอบนำเข้ายาเสพติดในพื้นที่ตามแนวชายแดน โดยเฉพาะพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยว หรือพื้นที่ที่มีสถานประกอบการ โดยการแพร่ระบาดพบมากในกลุ่มวัยรุ่น แรงงานสถานประกอบการ นอกจากนี้ ยังพบว่า กลุ่มนักค้ายาเสพติดจากภาคตะวันออกยังคงมีความเชื่อมโยงพื้นที่ กทม. ภาคเหนือ

จากสถิติการจับกุมที่ผ่านมา พบว่า การจับกุมเครือข่ายนักค้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกยังคงปรากฏอย่างต่อเนื่อง พื้นที่การค้าหลักเป็นพื้นที่เขตเมือง นิคมอุตสาหกรรม พื้นที่ท่องเที่ยว หรือพื้นที่ที่มีสถานบริการ เช่น อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอบางละมุง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองระยอง อำเภอพัฒนานิคม อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งสำนักงาน ปปส.ภาค 2 ได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ และเพิ่มความระมัดระวังผู้ประกอบการขนส่งทางเรือ ตู้คอนเทนเนอร์ ที่เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติอาจอาศัยเป็นช่องทางในการนำเข้า – ส่งออกยาเสพติดไปยังประเทศที่สาม หากประชาชนในพื้นที่พบเห็นการค้า การลำเลียง หรือพบเบาะแสยาเสพติด สามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง

#ขอบคุณภาพข่าว :ฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักงาน ป.ป.ส.

#เดชา    อุ่นขาว    รายงาน

Related posts