#เดย์ไทม์นิวสออนไลน์#ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ แจกหมวกนิรภัยเด็กนักเรียนโครงการ ดนตรี เปิดหมวกจิตอาสา เพื่อซื้อ หมวกนิรภัยให้น้อง ของพันตำรวจโท วีระ นุชศิลป์ รองผู้กํากับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบางไทร

#เดย์ไทม์นิวสออนไลน์#ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ แจกหมวกนิรภัยเด็กนักเรียนโครงการ ดนตรี เปิดหมวกจิตอาสา เพื่อซื้อ หมวกนิรภัยให้น้อง ของพันตำรวจโท วีระ นุชศิลป์ รองผู้กํากับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบางไทร

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 สถานที่ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลตำบลไผ่ลิงอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พลตำรวจโท อำพล บัวรับพร ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 1 และพลตำรวจตรี สุรศักดิ์ ปรักกมะกุล ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นประธาน ด้วย

พันตำรวจโท วีระ นุชศิลป์ รองผู้กำกับการ ป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจบางไทร ได้จัดทำ โครงการ ดนตรีเปิดหมวก จิตอาสา เพื่อซื้อ หมวกนิรภัย

ให้น้อง ผอ. จุฆามาศ รอดภัย โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล เพื่อรณรงค์ ให้เด็กๆ ซึ่งเป็นอนาคต ของชาติ มีความปลอดภัย ในการใช้รถ ใช้ถนน ปลูกฝัง วินัยการจราจร ให้กับเด็กๆ และ เสริมสร้าง ภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่าง เยาวชนของชาติ กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยใช้เวลาว่าง จากการปฏิบัติหน้าที่ ไปเล่นดนตรี เปิดหมวก ที่ห้างเทสโก้โลตัส สาขาอยุธยาซิตี้ปาร์ค และรวบรวมเงิน ที่ได้มาซื้อ หมวกนิรภัย แจกให้กับเด็กๆ ในโอกาส และสถานที่ต่างๆ มาแล้ว จำนวน 6000 ใบ

ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น จะมีวิธีแจกหมวกนิรภัย ให้กับเด็กๆโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 400 ใบ รวมแจกไปแล้วทั้งสิ้น 6,000 ใบ โดยมี พลตำรวจโทอำพล บัวรับพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นประธานในพิธี ผู้บังคับบัญชา ระดับตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วย พลตำรวจตรี สุศักดิ์ ปรักกมะกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่มี พันตำรวจเอก สุเมธ ปุณสีห์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พันตำรวจเอก สง่า ธีรศรัณยานนท์ รองผู้บังคับการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

// เดชา   อุ่นขาว  รายงาน

Related posts