#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ สำนักงาน คปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย และผู้แทนสภ.อุทัย ร่วมตรวจสอบมาตรการความปลอดภัย ของบริษัท

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ สำนักงาน คปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย และผู้แทนสภ.อุทัย ร่วมตรวจสอบมาตรการความปลอดภัย ของบริษัท

นายธีรศักดิ์ ปานประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อม

นายธนพล ตะเพียนทอง ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย และผู้แทนสภ.อุทัย

ร่วมตรวจสอบมาตรการความปลอดภัย ของบริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อตรวจประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

เดชา   อุ่นขาว   รายงาน

Related posts