##เดยไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ #รมว.คลัง มอบนโยบายหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันต่อยอดและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน “ประชารัฐสร้างไทย”

##เดยไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ #รมว.คลัง มอบนโยบายหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันต่อยอดและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน “ประชารัฐสร้างไทย”

วันจันทร์ที่ 11 พ.ย. 2562 : นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง , นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มอบนโยบายหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อร่วมกันต่อยอดและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน “ประชารัฐสร้างไทย”

ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี โดยมีนายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กล่าวรายงาน และมีหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงการคลัง
อาทิ นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สังขละบุรี 1-2 โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

เดชา    อุ่นขาว   รายงาน

Related posts