##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##อธิบดีกรมการปกครอง มอบแนวทางการปฏิบัติงานและส่งเสริมการออม กับ กอช.

เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##อธิบดีกรมการปกครอง มอบแนวทางการปฏิบัติงานและส่งเสริมการออม กับ กอช.

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นปรานการประชุมแนวทางการปฏิงานและส่งเสริมการออม กับ กอช. เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ เกี่ยวกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมติดตามและมอบแนวทางส่งเสริมการออมแห่งชาติ(กอช.) และให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ แก่องค์กร หน่วยงานราชการที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการออม กับ กองทุนออมแห่งชาติ

 

ในส่วนของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีส่วนราชการ อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และโรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ กว่า 200 แห่ง เข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน สถานศึกษา เข้าร่วมประชุม กว่า 500 คน ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ มียอดออม กับ กอช.

เป็นอันดับ 2 ของประเทศ กองทุนการออมแห่งชาติ เป็นการส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชน รู้จักการออมอย่างเป็นระบบ ส่งเงินออมสะสมต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในชีวิต “ คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ ” เสมือนการหยอดเงินใส่กระปุกเป็นประจำ ความพิเศษของ กอช. เมื่อสมาชิกส่งเงินออมสะสม 50 – 13,200 บาทต่อปี รัฐจะเติมเงินสมทบเพิ่มให้ตามช่วงอายุของสมาชิก สำหรับประชาชน เยาวชน ที่สนใจสามารถร่วมเข้าโครงการนี้ได้ โดยติดคลังจังหวัดนครสวรรค์ โดยกสำประชาชนที่องทุนการออมแห่งชาติ เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการออมอย่างเป็น

ขอบคุณภาพข่าว:สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 55 ปี

##เดชา   อุ่นขาว   รายงาน

Related posts