##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์ หมวดอักษร “กร” เพื่อนำเงินไปสนับสนุนกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์ หมวดอักษร “กร” เพื่อนำเงินไปสนับสนุนกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

วันนี้ (22 พ.ย.62) ที่ ห้องประชุมราชบูรณะ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมด้วยนายไฟซอน อับดุลสมัด ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะกรรมการจัดการประมูล กำหนดแผนการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กร “ก้าวหน้า รุ่งเรือง ร่ำรวย”

วันที่ 18-19 มกราคม 2563 ที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค หวังนำเงินรายได้จากการประมูลทั้งหมดเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อนำไปสนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน และสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมโครงการหรือแผนงานทางด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน อาทิ โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลสำคัญประจำปี ฯลฯ ซึ่งวิธีการประมูลมี 2 วิธี คือ วิธีเสนอราคาด้วยวาจา (เคาะไม้) และใช้วิธียกแผ่นป้ายเสนอราคา (Bidding Card)

สู้ราคาได้เฉพาะหมายเลขทะเบียนในกลุ่มที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น เว้นแต่จะสู้ราคาได้ในกลุ่มหมายเลขทะเบียนที่มีหลักประกันต่ำกว่าที่ลงทะเบียนไว้ ส่วนวิธีการประมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผู้ประมูลต้องลงทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.tabienrod.com เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสผ่าน (Password) ซึ่งจะสามารถเสนอราคาแข่งกับผู้ประมูลรายอื่นด้วยตัวเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ลงทะเบียนล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสาขาอำเภอมหาราช เวลา 09.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ โทร.035-335-432-33, 086-445-3418, 035-742693, 035-352633

ขอบคุณภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

##เดชา    อุ่นขาว   รายงาน

Related posts