##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##นายอำเภอบางปะอิน เป็นประธานเปิดงาน Big C food fair 2019 ของห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี อยุธยา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2562

เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##นายอำเภอบางปะอิน เป็นประธานเปิดงาน Big C food fair 2019 ของห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี อยุธยา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2562

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น.
นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน เป็นประธานเปิดงาน Big C food fair 2019 ของห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี อยุธยา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2562
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอาชีพกลุ่มเกษตรกรและสินค้า Otop ให้มีช่องทางและโอกาสสามารถนำเสนอสินค้าแก่ผู้บริโภคได้มากขึ้น

ซึ่งภายในงานมีผู้แทนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธา ,นายแพทย์เลิศชัย จิตต์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะอิน ,ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอบางปะอิน ,นายภัทร อาจภักดี ปลัดอำเภอบางปะอิน พร้อมด้วย ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาอยุธยา และประชาชน ร่วมงานในครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก ณ ลานกิจกรรมหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี อยุธยา ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

##เดชา   อุ่นขาว    รายงาน

Related posts