##เดย์ไทมนิวส์ออนไบน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะสมาคมนักข่าวแห่งเวียดนาม

##เดย์ไทมนิวส์ออนไบน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะสมาคมนักข่าวแห่งเวียดนาม

นายมงคล บางประภา ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายดำฤทธิ์ วิริยะกุล ที่ปรึกษา สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และเลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ให้การต้อนรับ นายต่วน หูว์ ประธานสมาคมนักข่าวแห่งเวียดนาม และ รองโฆษกคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ พร้อมนายฮวาง วินห์ บ่าว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะสมาคมนักข่าวแห่งเวียดนาม ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวคอยอำนวยความสะดวก

เนื่องในโอกาส สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Confederation of Thai Journalists) และสมาคมนักข่าวเวียดนาม (Vietnam Journalists Association) ได้สถาปนาความสัมพันธ์ และมีความร่วมมือระหว่างกันมาช้านาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสื่อมวลชนสองประเทศ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจที่ดีระหว่างประชาชน และเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติในที่สุด
ทั้งนี้ ทั้งสององค์กรได้จัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยียนระหว่างกันเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้สมาพันธ์ฯ จะเป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะของสมาคมนักข่าวเวียดนามจำนวน 7 ท่าน ระหว่างวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 นี้  คณะสื่อมวลชนเวียดนามประกอบด้วย

1. นายต่วน หูว์ ประธานสมาคมนักข่าวเวียดนาม และ รองโฆษกคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์
2. นายฮวาง วินห์ บ่าว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร
3. นายฮวาง ดินห์ โฮม
– ประธานสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพจังหวัดลาง เซิน และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ลาง เซิน
4. นาย บูย ทันห์ โฮง ประธานสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์จังหวัด Dong Thap และผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์และวิทยุโดง ทาบ
5. นางตรัน ล่าน อันห์ รองบรรณาธิการนักข่าวและหนังสือพิมพ์สมาคมนักข่าวเวียดนาม
6. นายเหงียน ตรูง ทันห์ เลขานุการ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์หยัญยัน และรองผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์หยัญยัน
7. นางสาวเหงียน โด๋ ฮว่า มี่ รองหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์สมาคมนักข่าวเวียดนามส่วนเจ้าหน้าที่ไทย ติดตามคณะประกอบด้วย
1. นางปนัดดา เหล่าชูวงศ์ เจ้าหน้าที่สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ
2. นายฮวาง ขันห์ เยื่อง ล่ามไทย-เวียดนาม ประจำคณะ

///เดชา   อุ่นขาว     รายงาน

Related posts