##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##ป.ป.ช.อยุธยา เร่งสร้างเครือข่ายให้ครอบคลุม 16 อำเภอ เกือบ 200 คน ผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##ป.ป.ช.อยุธยา เร่งสร้างเครือข่ายให้ครอบคลุม 16 อำเภอ เกือบ 200 คน ผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก

นายพายัพ คชพลายุกต์ ผู้อำนวยการ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ป.ป.ช.อยุธยาได้ขับเคลื่อนและสานต่อโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ตามนโยบายรัฐบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้านทุจริตด้วยกรอบ STRONG จนกระทั่งพัฒนาเป็นวัฒนธรรมต้านทุจริต

พร้อมกับปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งความอายและไม่ทนต่อการทุจริตแก่ประชาชนและทุกภาคส่วนในจังหวัด ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว จะต้องประกอบด้วยโค้ช คณะกรรมการชมรม และสมาชิกชมรม ฯ รวม 16 อำเภอเกือบ 200 คน ร่วมเป็นเครือข่ายและร่วมขับเคลื่อนให้โครงการเดินหน้าไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ ด้วยการลงพื้นที่สำรวจการประกอบกิจการ หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย เพื่อนำมากำหนดแผนการดำเนินการและเฝ้าระวัง

ขอบคุณภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

##เดชา     อุ่นขาว      รายงาน

Related posts