##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กำจัดผักตบชวา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กำจัดผักตบชวา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยนำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทางหลวงหมายเลข 9 ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบริเวณวัดกร่าง ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดประทุมธานี

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ ทางจังหวัดฯ ได้สนับสนุนเรือกำจัดผักตบชวาที่สามารถวิ่งได้ทั้งบนบก ในน้ำ มาใช้ในการกำจัดผักตบชวา จำนวน 2 ลำ ซึ่งสามารถกำจัดผักตบชวาได้ประมาณวันละ 50 ตัน พร้อมทั้งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ จิตอาสาพระราชทาน มาบูรณาการการทำงานร่วมกัน กับทุกภาคส่วน จำนวนกว่า 250 คน โดยจะดำเนินการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำเจ้าพระยาดังกล่าวนำมาหมักทำปุ๋ยชีวภาพใช้ในการเกษตรอีกด้วย

ขอบคุณภาพข่าว: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

## เดชา   อุ่นขาว   ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”  รายงาน

Related posts