##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##นายไพรัตน์ เพชรยวน ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอบางปะอิน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลัง จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##นายไพรัตน์ เพชรยวน ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอบางปะอิน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลัง
จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

โดยร่วมกับผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านสร้าง และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน รวมพลังจิตอาสาร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นทองอุไร และการปล่อยพันธ์ปลา ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
โดยมีนายธราพงษ์ สุรวงค์ วิทยากรจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ ๓/๖๒ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสาพระราชทาน และการแสดงความเคารพบุคคลท่ามือเปล่า รวมถึงประชาสัมพันธ์การสมัครจิตอาสาพระราชทาน
จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม : ๑๐๐ คน

##เดชา     อุ่นขาว    ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”   รายงาน

 

Related posts