##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เข้ารับมอบรางวัลสยามกินรีพ่อพระแห่งสยาม สาขาบุคคลผู้ส่งเสริมและพัฒนาบริหารธุรกิจดีเด่น

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เข้ารับมอบรางวัลสยามกินรีพ่อพระแห่งสยาม สาขาบุคคลผู้ส่งเสริมและพัฒนาบริหารธุรกิจดีเด่น

ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เข้ารับมอบรางวัลสยามกินรีพ่อพระแห่งสยาม สาขาบุคคลผู้ส่งเสริมและพัฒนาบริหารธุรกิจดีเด่น จากพลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกอาวุโสสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมภิบาล ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์

 

##เดชา  –  สุจินดา   อุ่นขาว   รายงาน

Related posts