##เดย์ไทม์นิวสออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา Kick Off โครงการ”ปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดลิดรอนกิ่งไม้ และทำความสะอาดจัดระเบียบสายสื่อสาร” ภายในพื้นที่เกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

##เดย์ไทม์นิวสออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา Kick Off โครงการ”ปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดลิดรอนกิ่งไม้ และทำความสะอาดจัดระเบียบสายสื่อสาร” ภายในพื้นที่เกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 11 ธันวาคม เวลา 09.00 ณ. ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเก่า นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน Kick Off โครงการ”ปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดลิดรอนกิ่งไม้ และทำความสะอาดจัดระเบียบสายสื่อสาร” ภายในพื้นที่เกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร กสทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น

โดยมีนายสุวัช แก้วเขียว ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยหลังจากทำพิธีเปิดแล้ว นายภานุ แย้มศรี พร้อมด้วยผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ขึ้นรถกระเช้าตัดกิ่งไม้บนเสาไฟฟ้าความสูง 8 เมตร และร่วมกันจัดระเบียบสายสื่อสารที่อยู่บนเสาไฟด้วย เพื่อตัดลิดรอนกิ่งไม้ และทำความสะอาด จัดระเบียบสายสื่อสาร ลดการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในระบบจำหน่ายสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่เกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพื้นที่รอบข้าง ร่วมกันอนุรักษ์ต้นไม้ รักษาต้นไม้ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้กับสายไฟฟ้า โดยการบริหารจัดการต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ ในการตัดลิดรอนกิ่งไม้ ต้นไม้ที่ถูกวิธี

นายภานุ แย้มศรี กล่าวว่าทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบนโยบายให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อดูแลความสวยงามรอบพื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา เน้นการรักษาเสน่ห์ของเมืองมรดกโลก ให้นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวและกลับไปเชิญชวนให้มาเที่ยวอยุธยาต่อเนื่อง และเน้นย้ำทุกหน่วยงานร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง 3 ส่วนหลักได้แก่ ความสะดวก ความสะอาด และความปลอดภัย ทั้งนี้การดำเนินการในครั้งนี้ประโยชน์ไม่ได้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวเพียงฝ่ายเดียวแต่ประโยชน์จะเกิดกับประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอยากให้ประชาชนช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวและดูแล หวงแหนมรดกโลกของอยุธยาให้คงอยู่สืบไป
ขอบคุณภาพข่าว :สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

##เดชา    อุ่นขาว    ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”  รายงาน

Related posts