##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอวังน้อย สาธารณสุขอำเภอ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิ่งกาชาดอำเภอวังน้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันตะเภา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าคลังโลตัส สาขาวังน้อย

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอวังน้อย สาธารณสุขอำเภอ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิ่งกาชาดอำเภอวังน้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันตะเภา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าคลังโลตัส สาขาวังน้อย

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอวังน้อย สาธารณสุขอำเภอ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิ่งกาชาดอำเภอวังน้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันตะเภา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าคลังโลตัส สาขาวังน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง นำโดย

นายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอวังน้อย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ ผู้ป่วยในโครงการ เยี่ยมเยียนประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ รวมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ ในชุมชน หมู่ที่ 1,5 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 ราย ในการนี้ กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย ได้มอบ ข้าวสาร น้ำดื่ม แพมเพิส และผ้าห่ม

สำหรับผู้ป่วย และผู้สูงอายุ จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1. นางสังเวียน คงสมบูรณ์ อายุ 85 ปี ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง หัวใจ และเดินไม่ได้ 2. นางสำเนียง แท่นมณี อายุ 84 ปี ป่วยเป็นโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 3.นางทวาย ถนอมวงษ์ อายุ 74 ปี ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และขาอ่อนแรง 4.นางสว่าง เมนะสินธุ์ อายุ 83 ปี ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง และเดินไม่ได้ และ 5. นางเพียร กสิกร อายุ 77 ปี ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง และช่วยเหลือตนเองได้เล็กน้อย

##เดชา    อุ่นขาว    ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”   รายงาน

Related posts