##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##โรงไฟฟ้าอุทัย กลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) จัดโครงการ Safety to School สร้างความปลอดภัยเรื่องไฟฟ้าในโรงเรียน

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##โรงไฟฟ้าอุทัย กลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) จัดโครงการ Safety to School สร้างความปลอดภัยเรื่องไฟฟ้าในโรงเรียน

โรงไฟฟ้าอุทัย กลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของบริษัทฯ ว่าด้วย บริษัทธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในการร่วมพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในวันนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ในโครงการ Safety to School สร้างความปลอดภัยเรื่องไฟฟ้าในโรงเรียน นำโดย นายหัสดินทร์ อุ่นพิกุล ผู้จัดการโรงไฟฟ้าอุทัย นายก่อฤกษ์ ปัญญาประทีป ผู้จัดการฝ่ายเดินเครื่อง นายแสงเพชร ตั้งชั้ว ผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อม และ พนักงานโรงไฟฟ้าอุทัย พร้อมด้วย คุณศศวัน ชินนาทศิริกุล ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางชี ต.บ้านหีบ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา และ นักเรียนจำนวนมาก เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมวันนี้ เป็นกิจกรรมจิตอาสาของพนักงานโรงไฟฟ้าอุทัย โดยการนำความรู้ด้านไฟฟ้าในบ้านเรือน มาถ่ายทอดสู่ ครู นักเรียน ในโครงการ Safety to School สร้างความปลอดภัยเรื่องไฟฟ้าในโรงเรียน ด้วยการนำเสนอที่สนุกสนานได้ความรู้ และมีกิจกรรมจิตอาสา ซ่อมแซม ปรับปรุงอปกรณ์ไฟฟ้าในห้องเด็กเล่น ห้องเรียน ให้กับทางโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและครู ในโรงเรียน และร่วมกันทาสีอาคารเรียนให้สวยสดงดงามน่าอยู่อาศัย น่าเรียน หลังจากนั้นได้มีการเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนและคุณครู พนักงานโรงไฟฟ้าร่วมรับประทานอาหารกันอย่างมีความสุข

คุณหัสดินทร์ อุ่นพิกุล ผู้จัดการโรงไฟฟ้าอุทัย กล่าวว่า กิจกรรมร่วมพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งเราตระหนักว่าเราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนซึ่งต้องเป็นสมาชิกที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนในหลายด้าน ทั้งการรักษาสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพ การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ และครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่นำพนักงาน ทำโครงการเพื่อโรงเรียนและเด็กนักเรียนในพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ซึ่งเรื่องไฟฟ้าในอาคารบ้านเรือน เป็นเรื่องสำคัญและส่วนใหญ่จะมีการดูแลซ่อมบำรุงน้อยมากอาจเก่าชำรุดและเด็กนักเรียนที่ขาดความรู้ความเข้าใจก้ออาจจะเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าช๊อตได้ และ ยังจะสามารถประหยัดพลังงานได้ด้วย จึงร่วมใจกันทำโครงการ Safety to School สร้างความปลอดภัยเรื่องไฟฟ้าในโรงเรียน ขึ้นในครั้งนี้ และ เป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีในการพัฒนาชุมชน ทั้งในส่วนของพนักงานโรงไฟฟ้าและนักเรียนเยาวชนเพื่อเป็นพื้นฐานจิตสาธารณะที่มีต่อชุมชน ต่อไป

##เดชา     อุ่นขาว    ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวสออนไลน์”   รายงาน

Related posts