##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง ยูเนสโก ขึ้นทะเบียนมรดกโลก “นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร”

   ##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง ยูเนสโก ขึ้นทะเบียนมรดกโลก “นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร”

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ อยุธยามหาปราสาท นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารเทศบาลนครศรีอยุธยา ร่วมประกอบพิธีสักการะพระบรมรูปจำลองของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ภายในอยุธยามหาปราสาท เนื่องในโอกาสที่องค์การยูเนสโก ขึ้นทะเบียนมรดกโลก “นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร” เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534

จากนั้นเวลา 07.45 น. ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอทั้ง 16 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ สตรีชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจาก 16 อำเภอจำนวน 1,400 คน ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) โดยผู้วางพานพุ่มถวายสักการะ พราหมณ์อ่านโองการถวาย สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 จากนั้น นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางนลินี ด่านชัยวิจิตร รองนายกสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นำสตรีชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1400 คน ร่วมรำประกอบเพลง ยอยศพระรามาธิบดีที่ 1 โดยเนื้อเพลงบรรยายถึงพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระรามาธิบดี หรือพระเจ้าอู่ทอง การกำเนิดของกรุงศรีอยุธยา ศิลปวัฒนธรรม และการทำมาค้าขายที่เจริญรุ่งเรืองในสมัยนั้น พร้อมแปลอักษรคำว่า “HERITAGE” เพื่อเฉลิมฉลองที่ทางองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534 ณ กรุงคาร์เท็จ ประเทศตูนีเซีย

ขอบคุณภาพข่าว:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

##เดชา    อุ่นขาว   ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”   รายงาน

Related posts