นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประกอบพิธีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประกอบพิธีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประกอบพิธีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ซึ่งในโอกาสนี้ นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,นางสรัญญา เพชรยวน นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางปะอิน พร้อมด้วย สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการ,สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะกรรมการ,สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางปะอิน

 

ลงพื้นที่ร่วมกับ นายมนตรี ยมนา นายกเทศมนตรีตำบลบางปะอิน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางปะอิน ,นายกรีฑา ลออวิไล กำนันตำบลบ้านเลน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนันตำบลบ้านเลน ,เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็นพร้อมเงิน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน บ้านเลขที่ 22/1 หมู่ที่ 9 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
ซึ่งในบ้านหลังเกิดเหตุดังกล่าว มีจำนวนผู้พักอาศัยจำนวน 6 คน ประกอบด้วย
1.นายสุชิน พิศมัย อายุ62 ปี(เจ้าบ้าน)
2.นางวันเพ็ญ พิศมัย อายุ 63 ปี
3.นายสุวัฒน์ พิศมัย อายุ 40 ปี
4.น.ส.มาลี พิศมัย อายุ 36 ปี
5.นายณัฐพงษ์ พิศมัย อายุ 28 ปี
6.นายธินกร แสงแดง อายุ 29 ปี
โดยมีนายสุชิน พิศมัย ซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน พร้อมด้วยครอบครัว เข้ารับสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน

##เดชา    อุ่นขาว   ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”    รายงาน

Related posts