##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 05.00 น. ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยมีนายพันเลิศ มีวุฒิสม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรม เดิน-วิ่งฯ ครั้งนี้นำโดยนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนางสาวอินทิรา เจียระสุพัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมนำเงินรายได้จากค่าสมัคร จัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ที่ประพฤติดีมีฐานะยากจนจากท้องถิ่นทั่วประทศให้มีโอกาสได้รับการศึกษา และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1.เดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง ๒ กิโลเมตร 2.ระยะทาง ๕ กิโลเมตร 3.วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร โดยหลังจากทำพิธีเปิดงานแล้ว นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำแขกผู้มีเกียรติร่วมเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 2 กิโลเมตร และมอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภทด้วย

ขอบคุณภาพข่าว: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

##เดชา    อุ่นขาว    ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”   รายงาน

Related posts