##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##“โครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะอิน”

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##“โครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะอิน”

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายไพรัตน์ เพชรยวน #นายอำเภอบางปะอิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะอิน พร้อมปล่อยขบวนรถกระเช้าไฟฟ้า พนักงาน เจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์ เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวมในเขตพื้นที่อำเภอบางปะอิน

โดยมีนายบรรพจน์ ชาญกิจกรรณ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะอิน ,นายวันชัย จุฑานพรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลปราสาททอง ,นางสาวภัทราวดี กาญจนวรกุล รองนายกเทศมนตรีตำบางปะอิน ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะอิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีเปิดและดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในครั้งนี้ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางปะอิน ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

เดชา    อุ่นขาว   ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”   รายงาน

 

 

 

Related posts