##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเวทีการแข่งขัน วิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอลปีที่ 20 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีให้ยุวชนชายหญิงอายุไม่เกิน 12 ปี ร่วมชิงชัยและสร้างประสบการณ์

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเวทีการแข่งขัน วิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอลปีที่ 20 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีให้ยุวชนชายหญิงอายุไม่เกิน 12 ปี ร่วมชิงชัยและสร้างประสบการณ์

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่ สนามอินดอร์สเตรเดี่ย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายชวลิต จันทหาร ผู้อำนวยฝ่ายบริหารจราจรทางอากาศภูมิภาค 1 ได้เป็นผู้กล่าวรายงาน การเปิด การแข่งขัน วิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอลปีที่ 20 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมี นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานในพิธีเปิดพร้อมด้วย นายนิวัฒน์ ภาตะนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน

นายชวลิต จันทหาร ผู้อำนวยฝ่ายบริหารจราจรทางอากาศภูมิภาค 1 กล่าว่าบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการทุกจังหวัดและสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขัน”วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอลฯ” มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 และในปี 2562 นี้เป็นปีที่ 20 ของการจัดการแข่งขัน มุ่งเน้นไปที่กลุ่มยุวชนระดับประถมศึกษาทั้งประเภททีมชายและทีมหญิง เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาตามนโยบายของรัฐบาล

ในการให้ยุวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการเล่นกีฬา เปิดโอกาสที่ยุวชนจะได้แสดงออกถึงความสามารถ ด้านกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และได้รับประสบการณ์จากการแข่งขันเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลระดับประเทศต่อไป

ทางด้านนายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า การจัดการแข่งขันวิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอลฯ ซึ่งที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ว่าโครงการนี้สร้างโอกาสให้แก่ยุวชนรุ่นสู่รุ่นมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่จะเป็นการได้รับทุนการศึกษาในโรงเรียนที่มีคุณภาพต่อยอดสู่การคัดเลือกเป็นทีมชาติสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย ถือเป็นความภาคภูมิใจของวิทยุการบินฯและผู้สนับสนุนการแข่งขันฯ
จึงขอเชิญร่วมชมและร่วมเชียร์ให้กำลังใจยุวชนในการแข่งขันฯระหว่าง 17 -26 ธันวาคม 2562 ณ อาคารโรงยิมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

##เดชา   อุ่นขาว    ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”  รายงาน

Related posts