##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##อำเภอบางบาล ดำเนินโครงการผู้ว่าฯ พานายอำเภอและผู้นำกินข้าวเที่ยงกับนักเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2562

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##อำเภอบางบาล ดำเนินโครงการผู้ว่าฯ พานายอำเภอและผู้นำกินข้าวเที่ยงกับนักเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2562

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นประธาน ดำเนินโครงการผู้ว่าฯ พานายอำเภอและผู้นำกินข้าวเที่ยงกับนักเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยมี นายธวัช สุวรรณ นายอำเภอบางบาล ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครูและผู้ปกครอง ของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดขวิด เข้าร่วมกิจกรรมกินข้าวเที่ยงกับนักเรียนในครั้งนี้ ณ โรงเรียนวัดขวิด ตำบลบ้านคลัง อำเภอบางบาล

นายภานุ แย้มศรี กล่าวว่า โครงการผู้ว่าฯ พานายอำเภอและผู้นำกินข้าวเที่ยงกับนักเรียน เป็นโครงการ ที่ต้องการพูดคุยกับนักเรียนสอบถามปัญหาต่างๆ ของทางโรงเรียนเพื่อนำไปช่วยแก้ไข ตลอดทั้งสอบถามนักเรียนที่ไม่ได้กินข้าวเช้าก่อนมาโรงเรียน นอกจากนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กนักเรียน ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางอาหาร เนื่องจาก เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอ ไปเยี่ยมโรงเรียนต่างๆ ทางโรงเรียนหรือท้องถิ่นนั้นๆ จะสร้างแรงจูงใจที่ดีให้หน่วยงานในพื้นที่ ได้สานงานต่อ เด็กนักเรียนจะได้รับประทานอาหารที่ดี ถูกสุขลักษณะอนามัยนำพาให้มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

โดยกิจกรรมตามโครงการผู้ว่าฯ พานายอำเภอและผู้นำกินข้าวเที่ยงกับนักเรียน ของอำเภอบางบาล ในครั้งนี้ ได้มี กิจกรรมประกอบด้วย การชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ การมอบทุนการศึกษา ทุนละ 1,000บาท จำนวน 5 ทุน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การมอบไข่ไก่ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน 400 ฟอง ให้กับทางโรงเรียนวัดขวิด เพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามสภาพปัญหาสำคัญ ระหว่างนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ผู้ปกครองของเด็กนักเรียน และคณะกรรมการของโรงเรียน

ขอบคุณภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา   อุ่นขาว   ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”   รายงาน

Related posts