##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำจิตอาสาอำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ทำความสะอาดรอบพระตำหนักสิริยาลัย

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำจิตอาสาอำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ทำความสะอาดรอบพระตำหนักสิริยาลัย

เวลา 08.30 น.วันที่ 18 ธันวาคม นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานนำจิตอาสา อำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ทำความสะอาดรอบพระตำหนักสิริยาลัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมทำความสะอาดพร้อมจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสารด้วย

นายภานุ แย้มศรี กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความมีน้ำใจในสังคมไทย รวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการมุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม สังคม และความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่ดีขึ้น โดยนโยบายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งเป้าหมายดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อให้สมกับการได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลก โดยจะดำเนินการ 4 ครั้ง ก่อนถึงการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ขอบคุณภาพข่าว :สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา   อุ่นขาว   ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”  รายงาน

Related posts