##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คนที่53 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศลฯ พร้อมด้วย นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล สมาชิสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,นายแพทย์เลิศชัย จิตต์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะอินร่วมพิธีเปิดและปล่อยขบวนนักวิ่งออกจากจุดสตาร์ทพร้อมมอบรางวัลให้กับนักวิ่งที่วิ่งทำเวลาเข้าเส้นชัยได้ดีที่สุด ในกิจกรรมวิ่งการกุศล “PRASATTONG MINI MARATHHON 2019”

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คนที่53 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศลฯ พร้อมด้วย นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล สมาชิสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,นายแพทย์เลิศชัย จิตต์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะอินร่วมพิธีเปิดและปล่อยขบวนนักวิ่งออกจากจุดสตาร์ทพร้อมมอบรางวัลให้กับนักวิ่งที่วิ่งทำเวลาเข้าเส้นชัยได้ดีที่สุด ในกิจกรรมวิ่งการกุศล “PRASATTONG MINI MARATHHON 2019”

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 05.00 น.
นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน พร้อมด้วย นางสรัญญา เพชรยวน นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางปะอิน เข้าร่วมพิธีเปิดและปล่อยขบวนนักวิ่งออกจากจุดสตาร์ทพร้อมมอบรางวัลให้กับนักวิ่งที่วิ่งทำเวลาเข้าเส้นชัยได้ดีที่สุด ในกิจกรรมวิ่งการกุศล “PRASATTONG MINI MARATHHON 2019” เพื่อนำรายได้มอบให้กับโรงพยาบาลบางปะอินในการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยสำหรับไว้ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาเข้ารับการรักษาและใช้บริการที่โรงพยาบาลบางปะอิน

ซึ่งกิจกรรมวิ่งการกุศลฯในครั้งนี้ จัดโดย สำนักงานเทศบาลตำบลปราสาททอง นำโดย นายวันชัย จุฑานพรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลปราสาททอง โดยมีท่านวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คนที่53 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศลฯ พร้อมด้วย

นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล สมาชิสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,นายแพทย์เลิศชัย จิตต์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะอิน ,หัวหน้าส่วนราชการ ,ปลัดอำเภอ ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตอำเภอบางปะอิน ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน ประชาชน และนักวิ่ง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ บริเวณศูนย์ราชการอำเภอบางปะอิน ลานกิจกรรมหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปราสาททอง ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

##เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไล์”  รายงาน

Related posts