##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ โครงการ “ชิม ช้อป ใช้ ผ่านกระเป๋า 2”

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ โครงการ “ชิม ช้อป ใช้ ผ่านกระเป๋า 2”

วันที่ 22 ธ.ค. 62 เวลา 11.30 น. นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ “ชิม ช้อป ใช้” ภายใต้แคมเปญ “ตะลอนทัวร์ ชิม ช้อป ใช้ ผ่านกระเป๋า 2” โดยมีนายนิวัฒน์ ภาตะนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและและผู้นำท้องถิ่น เพื่อรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนจับจ่ายใช้สอยผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ช่อง G-Wallet 2 ให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเชิญชวนร้านค้า และผู้ประกอบการรายย่อยสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นแล้ว ร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของสมนาคุณด้วยเช่นกัน ณ ตลาดหลวงปู่ทวด พุทธอุทยานมหาราช อำเภอมหาราช

นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ กล่าวว่า เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับโครงการ “ชิมช้อปใช้” ที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการและมีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ล่าสุดยอดพุ่งทะลุ 25,000 ล้านบาทแล้ว โดยเป็นการใช้จ่ายผ่านช่อง G-Wallet 2 กว่า 14,000 ล้านบาท สูงกว่ายอดการใช้จ่ายผ่าน G-Wallet 1 ที่ 11,000 ล้านบาท เป็นการแสดงให้เห็นว่าเม็ดเงินได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างแท้จริงโดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก ตลาดหลวงปู่ทวดถือว่ามีอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่เด่นชัด เป็นตัวอย่างการพัฒนาตลาดประชารัฐต้องชม ต่อยอดสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างยอดขายปีละหลายร้อยล้านบาท มีร้านค้ารวม 133 ร้านค้า ซึ่งสมัครเข้าร่วมโครงการ “ชิมช้อปใช้” แล้ว จำนวน 100 ร้านค้า มีจุดแข็งในด้านการคัดเลือกสินค้าคุณภาพดี ราคาเหมาะสม มีการแบ่งโซนร้านค้าออกจากบริเวณวัด ที่สำคัญยังส่งเสริมการรักษาความสะอาด รณรงค์ลดการใช้พลาสติกและโฟม รักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ขอบคุณภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

##เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์” รายงาน

 

Related posts