##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนบางเอียน ตลาดหน้าองค์การโทรศัพท์”

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนบางเอียน ตลาดหน้าองค์การโทรศัพท์”

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณถนนบางเอียน (ตลาดหน้าองค์การโทรศัพท์) นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนบางเอียน” ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด

โดยมีนายถวิล ยี่สุ่นแสง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงาน

นายภานุ แย้มศรี กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในระดับจังหวัด โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าของสัมมาชีพ ผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพแต่ขาดช่องทางและโอกาสในการจำหน่าย รวมถึงเป็นการเปิดพื้นที่ในการสร้างความสุขให้กับประชาชน โดยกำหนดจัดกิจรรมระว่างวันที่ 22-30 ธันวาคม ภายในงานประกอบด้วย การแสดงและสาธิตอาชีพจากชุมชนต่างๆ การแสดงบนเวทีด้านศิลปะ วัฒนธรรม จากอำเภอต่างๆ และ บูทการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ด้วย

ขอบคุณภาพข่าว :สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์” รายงาน

Related posts