##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมคูหาของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) #SACICT ในงาน #เดินกินชิมเที่ยว ณ ถนนสีลม

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมคูหาของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) #SACICT ในงาน #เดินกินชิมเที่ยว ณ ถนนสีลม

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมคูหาของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) #SACICT ในงาน #เดินกินชิมเที่ยว ณ ถนนสีลม โดยมีนางสาวแสงระวี สิงหวิบูลย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการ SACICT ให้การต้อนรับ และแนะนำผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และสมาชิก SACICT

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีฯ ได้ร่วมลองทำชิ้นงาน #พิมพ์ลายทอง จากสมาชิก SACICT พร้อมนำกลับไปเป็นของที่ระลึก นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้ SACICT ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ให้ก้าวไกลในระดับสากลต่อไป

 ##เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์” รานงาน

 

 

Related posts