##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##นายแพทย์ธัชชัย บำรุงสงฆ์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบถุงผ้าเพื่อให้ผู้ป่วยไว้ใส่ยากลับบ้านจำนวน 300 ถุงจาก บริษัท จ.เจริญชัย โฮลดิ้ง จำกัด

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##นายแพทย์ธัชชัย บำรุงสงฆ์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบถุงผ้าเพื่อให้ผู้ป่วยไว้ใส่ยากลับบ้านจำนวน 300 ถุงจาก บริษัท จ.เจริญชัย โฮลดิ้ง จำกัด

 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ.อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 5
นายแพทย์ธัชชัย บำรุงสงฆ์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

รับมอบถุงผ้าเพื่อให้ผู้ป่วยไว้ใส่ยากลับบ้านจำนวน 300 ถุงจาก บริษัท จ.เจริญชัย โฮลดิ้ง จำกัด
โดยมี เภสัชกรหญิง กิตติยา เจริญกุล เภสัชกรชำนาญการ ทีมงานประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและรับรอง
ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้

ขอบคุณภาพ : เวทีทัศน์และโสตทัศนศึกษา
ขอบคุณข่าว : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”  รายงาน

Related posts