##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าอวยพรปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าอวยพรปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายชัชวัสส์ ณ สงขลา คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คบจ.) เข้าพบนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสวัสดีปีใหม่ และขอพรปีใหม่ 2563

เดชา   อุ่นขาว   ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”  รายงาน

Related posts