##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสครบรอบ 254 ปี เนื่องในวัน “ฉลองชัยชนะของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสครบรอบ 254 ปี เนื่องในวัน “ฉลองชัยชนะของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”

วันที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณอนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบ้านพรานนก วัดพรานนก ตำบลโพสาวหาญ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานประกอบพิธีวางพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวัน “ฉลองชัยชนะของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”

เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและวีรกรรมความกล้าหาญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี ข้าราชการตำรวจ
ภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ และประชาชน เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
นายวีระชัย นาคมาศ กล่าวว่า เมื่อ 254 ปีที่ผ่านมา พม่าได้ล้อมกรุงศรีอยุธยา บ้านเมืองตกอยู่ในภาวะคับขัน
โดยขณะนั้น สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ดำรงพระยศ
เป็นเจ้าเมืองตาก ได้ถูกเกณฑ์มาช่วยรักษาพระนคร และได้พิจารณาว่าไทยจะต้องเสียกรุงให้แก่พม่า ดังนั้นวันเสาร์
ขึ้น 4 ค่ำ เดือนยี่ จุลศักราช 1128 ตรงกับวันที่ 3 มกราคม 2309 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้รวบรวมสมัครพรรคพวกได้ราว 500 คน ได้ตีฝ่าวงล้อมออกไปทางค่ายพิชัย เพื่อพักพลและหาเสบียงอาหารและพักแรม ณ บ้านพรานนก แต่วันรุ่งขึ้นพม่าได้ยกกำลังติดตามมาอีก

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จึงตัดสินพระทัยเสด็จทรงม้า พร้อมด้วยทหารเอกคู่พระทัยอีก 4 ท่าน เข้าต่อสู้กับทหารพม่าอย่างห้าวหาญ จนได้รับชัยชนะอย่างงดงามในรุ่งเช้าของวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2309 ทำให้ชาวไทยหลุดพ้นจากวิกฤตการณ์อันเลวร้ายนั้นมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นวันที่ 4 มกราคม ของทุกปี จึงเป็นวันที่ชาวไทยและชาวพระนครศรีอยุธยา จะร่วมใจกันน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน
โดยการจัดพิธีบวงสรวงและวางพุ่มดอกไม้สด บริเวณหน้าพระบรมราชาอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมทั้งจัดพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

ขอบคุณภาพข่าว:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา – สุจินดา อุ่นขาว รายงาน

Related posts