ขนส่งอยุธยาประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ครั้งที่ 10 หมวดอักษร “กย”

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานแถลงข่าวประมูลหมายเลข…

Read More

คนดังเมืองอยุธยานิมนต์พระอาจารย์แดงเกจิชื่อดังเมืองกรุงเก่า

คนดังเมืองอยุธยา … นิมนต์ พระอาจารย์แดง เกจิชื่อดังเมืองกรุงเก่า เจ้าของฉายานิ้วมหาม…

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันทำบุญเนื่องในวันครูแห่งชาติ พร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่ร่วมกันพัฒนาการศึกษาให้เกิดความก้าวหน้า

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันทำบุญเนื่องในวันครูแห่งชาติ…

Read More