#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – สมาคมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยุธยา นำพสกนิกร 5 อำเภอเกือบ 300 คน ล่องเรือฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชนคนลุ่มน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – สมาคมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – จังหวัดอยุธยา จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – จังหวัดอยุธยา จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระ…

Read More