#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – “อยุธยาซิตี้พาร์คชวนบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – “อยุธยาซิตี้พาร์คชวนบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา ถวายสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2563

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงม…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา  –  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่องเที่ยว

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา  –  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬา …

Read More