#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม 5 โรงพยาบาล

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อ…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม 5 โรงพยาบาล

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อ…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิจารณาเห็นชอบแผนการเปิดเรียนภาคที่ 2 แบบ On-site เฉพาะสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินตามมาตรการ Sandbox: Safety zone in school เริ่ม 15 พ.ย.64 เพื่อรองรับการเปิดเรียนอย่างปลอดภัย

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิจารณาเห็น…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ดีแทคจับมือ เปย์ทันเด้อ บริการผ่อนชำระสินค้าจากแอปพลิเคชัน เงินทันเด้อ ให้ทุกคนเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy A series ได้ง่ายๆ ผ่านบริการผ่อนชำระสินค้าแบบไม่ต้องมีบัตรเครดิต ไม่ต้องจ่าย ณ วันที่รับเครื่อง และดอกเบี้ย 0% นาน 12 เดือน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ดีแทคจับมือ เปย์ทันเด้อ บริการผ่อนชำระสินค้าจากแอปพลิเคชัน เงินทันเด…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ “อลงกรณ์”ระดมทีมกรมชลประทานและจังหวัดเพชรบุรีเร่งรับมือสถานการณ์น้ำท่วม

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ “อลงกรณ์”ระดมทีมกรมชลประทานและจังหวัดเพชรบุรีเร่งรับมือสถานการณ์น้ำท…

Read More