#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ราชการที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธา…

Read More