#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาส วัันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”วันพ่อแห่งชาติ”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา-ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพร…

Read More