#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อพท.สุโขทัย จัดกิจกรรมประชุมเสวนาผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง “การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” พื้นที่จังหวัดสุโขทัย

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อพท.สุโขทัย จัดกิจกรรมประชุมเสวนาผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง “การใช้ประโยชน์…

Read More