คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ผู้พิการ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ผู้พิการ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

เมื่อเวลา 13:30 น.วันที่ 23 มกราคม 2563 ที่โดมเอนกประสงค์ วัดสะตือ ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระครูปริยัตยาธิคุณ เจ้าคณะอำเภอท่าเรือ เจ้าอาวาสวัดสะตือ ได้กล่าวรายงาน ในการจัดพิธีมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ผู้พิการ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ.ธีระวุฒิ แสงมณี ผกก.สภ.ท่าเรือ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนพระครูปริยัตยาธิคุณ เจ้าคณะอำเภอท่าเรือ เจ้าอาวาสวัดสะตือ กล่าวว่า กิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ งานสาธารณูปการ และงานเผยแผ่ ที่ได้จัดขึ้นภายใต้โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข โครงการหมู่บนรักษาศีล 5 ชุมชนคุณธรรม ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ของคณะสงฆ์ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สืบเนื่องจกการประชุมสัญจรของพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ และพระเลขานุการ ของคณะสงฆ์ ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัด และพระสังฆาธิการ ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การสนับสนุน และร่วมกัน ดำเนินการ อาทิ

วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดใหญ่ชัยมงคล วัดสะตือ วักษัตราธิราชฯ วัดตูม เป็นต้น รวมถึงหน่วยงานราชการเช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพระพุทธศาสนา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ต่างมีความสมัครสมานสามัคคี เพื่อช่วยกันดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ประกอบด้วยการมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ และผู้พิการ จำนวน 100 ราย มอบแก่ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ณ วัดสะตือจำนวน 100 ราย โดยได้รับความร่วมมือเตรียมการ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การบำเพ็ญประโยชน์ของเหล่าจิตอาสาและญาติโยมใกล้เคียงวัด รวมถึงการออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่พระสังฆาธิการและประชาชนทั่วไปของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา นับว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ ตามแนวทางของมหาเถระสมาคม และฝ่ายบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่ง

ขอบคุณภาพข่าว: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์  และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”  รายงาน

พื้นที่สำหรับโฆษณา  ติดต่อโทร. 089-9012002      081-2586299

Related posts