#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# #อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รชค. ตรวจท่าเรือ พร้อมรณรงค์ป้องกัน “ไวรัสโคโรนา” และฝุ่น PM 2.5 ในแม่น้ำเจ้าพระยา

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

#อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รชค. ตรวจท่าเรือ พร้อมรณรงค์ป้องกัน “ไวรัสโคโรนา” และฝุ่น PM 2.5 ในแม่น้ำเจ้าพระยา

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ พร้อมด้วยนายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดี กรมเจ้าท่า (ด้านปลอดภัย) ลงพื้นที่ท่าเรือวังหลัง (ศิริราช) – ท่าเรือท่าช้าง ซึ่งเป็นท่าเรือโดยสารสาธารณะ และท่าเรือ ข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยา ตรวจติดตามการดูแล อำนวยความสะดวก ความปลอดภัยแก่ประชาชนที่เดินทางสัญจรทางน้ำ เพื่อรณรงค์ ให้ประชาชน ป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันจากไวรัสโคโรนา และ PM 2.5 พร้อมแจกหน้ากากอนามัย แก่ประชาชน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันจากไวรัสโคโรนา และฝุ่น PM 2.5

 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังจากการลงพื้นที่ว่า จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา และปัญหาฝุ่น PM 2.5 กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่า ในฐานะ ผู้กำกับ ดูแล อำนวยความสะดวกในการขนส่งทางน้ำ ได้มีมาตรการเข้มงวด กวดขัน เฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง โดยเน้น ดูแลเรือ ท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา และเรือโดยสารในคลองแสนแสบ ตลอดจนท่าเรือเดินระหว่างประเทศ อาทิ ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือ มาบตาพุด ท่าเรือภูเก็ต ท่าเรือสงขลา ท่าเรือระนอง และท่าเรือเชียงแสน เป็นต้น พร้อมกันนี้ ได้สั่งการให้กรมเจ้าท่า ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กำกับ ดูแล เข้มงวด กวดขัน ในการปฏิบัติตามมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น ดังนี้

สำหรับ มาตรการเกี่ยวกับท่าเรือ ให้ทําความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเป็นประจําทุกวัน โดยเน้นย้ำทําความสะอาดบริเวณจุดที่นักท่องเที่ยวสัมผัสบ่อยครั้ง จัดวางแอลกอฮอล์ เจลล้างมือและหน้ากากอนามัยประจําบนท่าเทียบเรืออย่างน้อย 1 จุด และให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่บริการภายในท่าเรือ ใส่หน้ากากอนามัยทุกคน
มาตรการเกี่ยวกับตัวเรือ ให้ดำเนินการทำความสะอาดภายในตัวเรือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำทุกวัน โดยเน้นย้ำ ทำความสะอาดบริเวณ จุดที่นักท่องเที่ยวสัมผัสบ่อยครั้ง และให้จัดวางแอลกอฮอล์เจลล้างมือและหน้ากากอนามัย ประจำเส้นทาง ที่ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวเดินทางผ่าน และบริเวณห้องน้ำ สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่บริการภายในเรือ ใส่หน้ากากอนามัยทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่หรือรับเชื้อไวรัสโคโรนา

 

กรณีเรือที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (ประเทศจีน) หากพบลูกเรือหรือผู้โดยสารที่เดินทางมากับเรือ มีไข้สูง หรือมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ให้แจ้งสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ สำนักงานควบคุมการจราจรและ ความปลอดภัยทางทะเล และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่เรือลำดังกล่าวจะเข้าเทียบท่า และให้เรือทอดสมอเพื่อรอเจ้าหน้าที่ ด่านควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบก่อนนำเรือเข้าเทียบท่า พร้อมกันนี้ ให้กรมเจ้าท่า ดำเนินการประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกช่องทาง พร้อมขอให้ผู้ประกอบการท่าเรือและเรือโดยสารติดตามสถานการณ์ ของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน จากไวรัสโคโรนา อย่างใกล้ชิด และขอให้รายงานข้อมูลหรือเหตุการณ์ผิดปกติ มายังสายด่วน 1199 กรมเจ้าท่า ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสายด่วน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เบอร์โทร 1422

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts