#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2, ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 11,ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9 ,สถาบันนวัตกรรม ร่วมจัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ปตท. – สมาคมผู้สื่อ่าวหนังสือพิมพ์ โทรศัพท์ พระนครศรีอยุธยา

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2, ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 11,ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9 ,สถาบันนวัตกรรม ร่วมจัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ปตท. – สมาคมผู้สื่อ่าวหนังสือพิมพ์ โทรศัพท์ พระนครศรีอยุธยา

 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2, ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 11,ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 9 ,สถาบันนวัตกรรม ร่วมจัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ปตท. – สมาคมผู้สื่อ่าวหนังสือพิมพ์ โทรศัพท์ พระนครศรีอยุธยา

ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 3 นำโดย นายทรงพล พึ่งพัน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ภาค 3 และนายวิทยา ผลานุสนธิ์ ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2 โดยในงานได้มีการแข่งขันกีฬามหาสนุก เช่น ชักขเย่อ ปิดตาตีหม้อ ปาเป้า เปตอง วิ่งผลัด XO และกอล์ฟมะเขือยาว วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทั้ง 2 หน่วยงาน และในงานได้รับเกียรติจากนายเผอิญ ไทยสม นายกสมาคม และคณะผู้สื่อข่าวในพื้นที่อยุธยาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เดชา  อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา – สุจินดา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts