#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อำเภอบ้านแพรกเปิดกิจกรรม “วันปลูกไผ่บ้านแพรก” เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า สิ่งของ เครื่องใช้

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อำเภอบ้านแพรกเปิดกิจกรรม “วันปลูกไผ่บ้านแพรก” เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า สิ่งของ เครื่องใช้

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 14:00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและบรรยายพิเศษ “วันปลูกไผ่บ้านแพรก” โดยมีนายเฉลิมชัย สระบัว นายอำเภอบ้านแพรกกล่าวรายงาน “วันปลูกไผ่บ้านแพรก” เพื่อเป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า สิ่งของ เครื่องใช้ ที่สวนสาธารณะหนองอ้อ ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

นายเฉลิมชัย สระบัว นายอำเภอบ้านแพรก กล่าวว่า กิจกรรม “วันปลูกไผ่บ้านแพรก” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของไผ่ ที่มีต่อการดำรงชีวิตของคนไทยมาช้านาน รวมทั้งเป็นการนำพันธุ์ไผ่สีสุก ซึ่งพันธุ์ที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย มีเนื้อไม้ละเอียดเหนียวทนทานได้ดี มีความคงทนและสวยงาม นำมาปลูกนำร่องเพื่อขยายพันธุ์ให้กับราษฎรในพื้นที่ นำไปปลูกในพื้นที่ของตนเองหรือพื้นที่ ที่

สาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน ตำบล เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ ไม่ต้องหาซื้อไผ่จากภายนอก ที่สำคัญเป็นการสืบสานแนวดำริของ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อคราวที่เดินทางมามอบกรอบการปฏิบัติราชการให้กับทุกภาคส่วนของอำเภอบ้านแพรก และได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์พัดสานซึ่งเป็นสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงของอำเภอบ้านแพรก ได้มีดำริกับนายอำเภอบ้านแพรก และกลุ่มอาชีพพัดสานไว้ว่าควรมีการส่งเสริมการปลูกไผ่ในพื้นที่เพื่อลดต้นทุนในการผลิต และยังได้มอบพันธุ์ไผ่สีสุกให้กับผู้แทนของแต่ละตำบล เพื่อนำไปปลูกพันธุ์ไผ่สีสุกนำร่อง อีกด้วย

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts