#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# นนทบุรี – นายกเหล่ากาชาดพร้อม พม.ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้บ้าน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

นนทบุรี – นายกเหล่ากาชาดพร้อม พม.ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้บ้าน

วันที่ 14 เมษายน 63 เวลา 15.00 น.นางสุขาดา มีสงฆ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

ร่วมกับแพทย์หญิงสุวรรณาไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี สมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยนายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด และ น.ส.สุทารัตน์ อรุณบรรเจิดกุล รองปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ในเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านพักของประชาชนในหมู่บ้านประชาชื่น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จนได้ความรับเสียหายจากเพลิงไหม้ทั้งหลัง

 

โดยในเบื้องต้นทางสำนักงานพัฒนาสังคม ได้พิจารณามอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนหนึ่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับนายศิริวัฒน์ ทองอ่อน เจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้บ้านพัก และจะพิจารณาหามาตราการเยียวยาช่วยเหลือต่อไป

#เดชา   อุ่นขาว   รายงานข่าว

Related posts