#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# ซีพีเอฟ  ดำเนิน “โครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด 19” ส่งมอบอาหารปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยโควิด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระสังคมต่อสู้กับวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

ซีพีเอฟ  ดำเนิน “โครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด 19” ส่งมอบอาหารปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยโควิด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระสังคมต่อสู้กับวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน


ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วประเทศ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)​ หรือ ซีพีเอฟ ได้ ดำเนิน “โครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด 19” ส่งมอบอาหารปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยโควิด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระสังคมต่อสู้กับวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน


ฟาร์มและโรงงานของซีพีเอฟที่อยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ผนึกพลังร่วมส่งความห่วงใย ดูแลประชาชนในชุมชนรอบโรงงาน ฟาร์มและพื้นที่ใกล้เคียง โดยให้การสนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และอุปกรณ์จำเป็นต่างๆ แก่ชุมชนโดยรอบ เพื่อสร้างกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องสุขภาพประชาชน และร่วมสร้างชุมชนปลอดภัย หยุดยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด


โรงงานอาหารสัตว์ราชบุรี ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี สนับสนุนเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเลเซอร์ แอลกอฮอล์ หน้ากากผ้า และข้าวสาร สนับสนุนการทำหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลดอนกระเบื้อง เพื่อให้อาสาสมัครฯ มีเครื่องมือทันสมัย และลดการสัมผัสในการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนในตำบลฯ ซึ่งมี 9 หมู่บ้าน จำนวน 1,353 ครัวเรือน ประชากรกว่า 4,000 คน


โรงงานเพาะฟักลูกกุ้งภาคตะวันออก จ.ตราด ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ และรพ.สต.ตำบลคลองใหญ่ สอนชาวบ้านในชุมชนทำหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ และให้ความรู้กับอสม. ผู้สูงอายุ และชาวบ้าน เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อให้ห่างไกลจากโควิด 19 และยังสนับสนุนเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ ให้สาธารณสุขอำเภอแหลมงอบ เช่นเดียวกับ โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหาดใหญ่ จ.สงขลา จับมือกับ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำน้อย จัดอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันโรค และสอนวิธีการผลิตหน้ากากผ้าให้แก่พนักงาน คู่ค้า และผู้รับเหมา


โรงงานหลายแห่งได้สนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม ไข่ไก่สด และสิ่งของจำเป็น เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ตรงจุดตรวจตามมาตรการกักกันการระบาดโควิดในพื้นที่ต่างๆ และช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็น โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหาดใหญ่ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่และฟาร์มใน จ. นครราชสีมา โรงงานอาหารสัตว์หนองแค จ.สระบุรี โรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรี และ โรงงานอาหารสัตว์บกขอนแก่น โรงงานผลิตอาหารสัตว์ลำพูน และจับมือกับบริษัท ชนมพรฟาร์ม จ.นครปฐม คู่ค้าของบริษัท นำไข่ไก่สดถวายให้วัดยานนาวา 5,000 ฟอง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารสำหรับโรงทานเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน และสนับสนุนไข่ไก่สดให้เจ้าหน้าที่ทหารศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์​มหาราช และเจ้าหน้าที่กองบัญชาการำรวจตระเวนชายแดน​​​ที่ปฏิบัติภรกิจสู้ภัยโควิด19

ซีพีเอฟ ดำเนินโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด 19” ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา เพื่อช่วยแบ่งเบาภารกิจของรัฐ โดยส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลของรัฐ รวม 105 แห่งทั่วประเทศ และจัดส่งผลิตภัณฑ์อาหารให้กับประชาชน ที่แสดงความรับผิดชอบกักตัวเองอยู่บ้านหลังกลับจากประเทศในกลุ่มเสี่ยงกว่า 20,000 คน


นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังขยายการสนับสนุนอาหารให้ครอบคลุมไปยังครอบครัวของแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐที่ดูแลผู้ป่วยโควิด เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้แพทย์และพยาบาลได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ จนถึงวันนี้มีแพทย์และพยาบาลลงทะเบียนร่วมโครงการฯ แล้ว 17,000 คน และแพทย์และพยาบาลสามารถติดตามเงื่อนไขได้ที่ไลน์ ซีพี เฟรชมาร์ท http://bit.ly/2PFFcyB หรือ สายด่วนฮอตไลน์ โทร.1788 คาดว่าจะใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งหมดประมาณ 200 ล้านบาท


ขณะเดียวกัน บริษัทฯ พร้อมเป็นตัวกลางให้กับผู้ที่ประสงค์จะบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือสิ่งของจำเป็นอื่นๆ ไปยังโรงพยาบาลต่างๆ โดยใช้เครือข่ายการกระจายสินค้า (Logistic Network) ของซีพีเอฟ โดยแจ้งความจำนงได้ที่ โทร. 083-989-0010
ซีพีเอฟ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับยึดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน และปลูกฝังพนักงานในองค์กรทำประโยชน์เพื่อชุมชน สังคม และประเทศ และพร้อมเดินเคียงข้างกับชุมชน เพื่อร่วมสร้างชุมชนเข็มแข้งหยุดยั้งการระบาดของโควิด19 ช่วยให้ประเทศไทยเอาชนะวิกฤติครั้งนี้ด้วยกัน

#เดชา  อุ่นขาว   รายงานข่าว

Related posts