#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – วัดพนัญเชิงวรวิหาร จัดตั้งโรงทานประกอบอาหารปรุงสุกสำเร็จพร้อมรับประทาน ผลไม้ น้ำดื่ม แจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – วัดพนัญเชิงวรวิหาร จัดตั้งโรงทานประกอบอาหารปรุงสุกสำเร็จพร้อมรับประทาน ผลไม้ น้ำดื่ม แจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรค COVID-19


วันที่ 18 เมษายน 2563 เวลา 11.45 น. ที่ วัดพนัญเชิงวรวิหาร พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ พระเมธีวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร พร้อมด้วยพระสงฆ์ จัดตั้งโรงทานประกอบ อาหารปรุงสุกสำเร็จพร้อมรับประทาน ผลไม้ น้ำดื่ม และขนม โดยระดมแม่ครัวช่วยกันปรุงตั้งแต่ 8.00 น.เศษ หลังจากนั้น 11.45 น.

ได้นำอาหารฯ ขึ้นรถยนต์ ออกเดินทางพร้อมด้วย นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกันไปตามแหล่งชุมชนเพื่อแจกจ่ายอาหารฯ พร้อมด้วยหน้ากากอนามัยไป และเจลล้างมือ เพื่อแบ่งเบาภาระประชาชน ลดค่าครองชีพ ที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์โรคระบาด cvd-19 ที่ขาดรายได้ ในชุมชนใกล้กับวัด

ให้เป็นไปตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช แจกจ่ายอาหารปรุงสุก น้ำดื่ม ขนม ผลไม้ พร้อมหน้ากากผ้า ให้กับประชาชนในแหล่งชุมชน พื้นที่ใกล้เคียงบริเวณวัดพนัญเชิงฯ ไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านถึงหน้าบ้าน โดยประชาชนไม่ต้องมารวมตัวกัน ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรคCovid-19 โดยจะไม่แจ้งสถานที่ที่ออกไปแจก เมื่อไปถึงชุมชนจะเรียกให้ชาวบ้านออกรับอาหาร จะมีอาหาร 2 – 3 อย่าง ซึ่งจะช่วยบรรเทาทุกข์เบื้องต้น ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขณะนี้

#เดชา  อุ่นขาว    รายงานข่าวจากอยุธยา

Related posts