#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา  – เราไม่ทิ้งกัน!!! สมาคมนักข่าวกรุงเก่า ยื่นมือช่วยเหลือสมาชิกนักข่าว เดือนละ 500 บาท นาน 3 เดือน เพื่อเป็นกำลังใจ สู้ไวรัสโควิด-19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา  – เราไม่ทิ้งกัน!!! สมาคมนักข่าวกรุงเก่า ยื่นมือช่วยเหลือสมาชิกนักข่าว เดือนละ 500 บาท นาน 3 เดือน เพื่อเป็นกำลังใจ สู้ไวรัสโควิด-19

 

วันที่ 18 เม.ย.63 ที่ สำนักงาน สมาคมผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ พระนครศรีอยุธยา ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นายเผอิญ ไทยสม นายกสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้ร่วมกันประชุมหารือ เพื่อหามาตรการความช่วยเหลือ แก่สมาชิกของสมาคมฯ ในช่วงวิกฤติ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด 19นายเผอิญ ไทยสม นายกสมาคมผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า

สมาคมผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ พระนครศรีอยุธยา ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรวมผู้สื่อข่าวแต่ละสำนัก ทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และ ข่าวออนไลน์ เข้าด้วยกัน เพื่อเป็นการดูแลช่วยเหลือ ในด้านสวัสดิการ การศึกษา การรักษาพยาบาล และทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีสมาชิกของสมาคมทั้งหมด จำนวน 41 คน ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวภูมิภาค หรือผู้สื่อข่าวพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในแต่ละสังกัด ของหนังสือพิมพ์ และ สถานีโทรทัศน์ ต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด 19 ทั้งปัญหารายได้ จากค่าข่าว และ รายได้จากการประกอบอาชีพส่วนตัวลดลง แต่ยังมีรายจ่ายภายในครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบ และ ยังไม่มีหน่วยงานไหนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ เยียวยา กับผู้สื่อข่าว

แม้จะเป็นอาชีพอิสระ ก็ตาม ทางคณะกรรมการผู้บริหารสมาคมผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ พระนครศรีอยุธยา จึงได้มีการประชุมวาระเร่งด่วนผู้บริหารสมาคมฯ ในการช่วยเหลือสมาชิกสมาคมฯในวาระ “นักข่าวอยุธยาจะต้องไม่ทิ้งกัน” โดยมีมติว่าทางสมาคมฯ จะให้การช่วยเหลือเยียวยา สมาชิกในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด 19 เดือนละ 500 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของสมาชิก และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ในการต้องออกรายงานข่าวตามหน้าที่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศสืบไป และขอให้สมาชิกที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ในการทำข่าวในช่วงสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด19 ต้องดูแลและป้องกันตนเอง และครอบครัว ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ เป็นประจำ

 

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าวจากอยุธยา

Related posts