#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ส.ส.พระนครศรีอยุธยา นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย นางสมศรี พันธ์เจริญวรกุล นายกเทศมนตรีเมืองลำตาเสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อสม.ลำตาเสา ลงพื้นที่ร่วมกันแจก หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-๑๙

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ส.ส.พระนครศรีอยุธยา นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย นางสมศรี พันธ์เจริญวรกุล นายกเทศมนตรีเมืองลำตาเสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อสม.ลำตาเสา ลงพื้นที่ร่วมกันแจก หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-๑๙

ในวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563
นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล สส.พระนครศรีอยุธยา นางสมศรี พันธ์เจริญวรกุล นายกเทศมนตรีเมืองลำตาเสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ นำน้ำยาฆ่าเชื้อโรค มาแจกจ่ายให้กับ พี่ น้อง ประชาชน ฟรี ฟรี …โดยให้ประชาชนจัดเตรียมภาชานะ เพื่อใช้ในการบรรจุน้ำยาและนำกลับไปใช้

*** จุดบริการแจกจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไว้บริการประชาชนจุดที่ 1 บริเวณวัดบ้านช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลลำตาเสา
– ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 11.00 น. นำโดย
– นายสุรพล หงส์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลลำตาเสา
– นายสมศักดิ์ หาพิกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลลำตาเสา

จุดที่ 2 บริเวณ วัดราษฏรบรรจง (วัดตาดง) หมู่ที่ 1 ตำบลลำตาเสา

– ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 14.00 น. นำโดย
-นายธงชัย ธัญชาติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลลำตาเสา
– นางอรุณ แสงศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลลำตาเสา

จุดที่ 3 บริเวณ สวนสุขภาพหมู่บ้านวรารักษ์ หมู่ที่ 12 ตำบลลำตาเสา

– ตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 16.30 น. นำโดย
– นายรังสรรค์ ชูกลิ่น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลลำตาเสา

จุดที่ 4 บริเวณ หน้าศาลเจ้าตลาดใหญ่วังน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลลำไทร

– ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป นำโดย
– นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย
– นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา
– นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ส.ส.พระนครศรีอยุธยา
– นางสมศรี พันธ์เจริญวรกุล นายกเทศมนตรีเมืองลำตาเสา
-นายสมชาย ศิลาเจริญธนกิจ สจ.พระนครศรีอยุธยา
-นายสมศักดิ์ ศิลาเจริญธนกิจ กำนันลำตาเสา
เทศบาลเมืองลำตาเสา แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
*** เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน อยู่บ้านหยุดเชื้อ เพื่อชาติ ***

#เดชา   อุ่นขาว   รายงานข่าวจากอยุธยา

Related posts