#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ส.ส.พระนครศรีอยุธยา นายกจินตนา ทับทิมทอง นายก อบต.ลำไทร กำนันอิทธิกร ทับทิมทอง  ลงพื้นที่ร่วมกันแจก หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-๑๙

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ส.ส.พระนครศรีอยุธยา นายกจินตนา ทับทิมทอง นายก อบต.ลำไทร กำนันอิทธิกร ทับทิมทอง  ลงพื้นที่ร่วมกันแจก หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-๑๙

วันนี้ นายกสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา ส.ส.สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ร่วมด้วยนายกจินตนา ทับทิมทอง นายก อบต.ลำไทร กำนันอิทธิกร ทับทิมทอง ร่วมแจกน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ หมู่บ้านเจษฎา 5 เวลา 9.00 – 10.30 น. และในเวลา 10.30 – 13.00 น. รถแจกน้ำยาฆ่าเชื้อ

จะบริการแจกน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ บริเวณโดมกีฬาหมู่บ้านเจษฎา 6 และ 10.30 – 12.00 ณ วัดกุฎีประสิทธิ์ แจ้งประชาชน ให้สามารถรับน้ำยาฆ่าเชื้อได้ ณ จุดใกล้บ้านท่าน โดยเตรียมอุปกรณ์สำหรับใส่น้ำยา เช่นขวดเปล่า ขนาดไม่เกิน 2 ลิตร ติดต่อสอบถามโทร 035-257-071 หรือ 099-097-5997 งานประชาสัมพันธ์

#เดชา  อุ่นขาว   รายงานข่าวจากอยุธยา

Related posts