#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# นนทบุรี – เทศบาลนครนนทบุรี ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์แจกสิ่งของอุปโภค บริโภค ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

นนทบุรี – เทศบาลนครนนทบุรี ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์แจกสิ่งของอุปโภค บริโภค ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด19


วันที่ 1พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาม เทศบาลนครนนทบุรี นายสมนึก
ธนเดชากุล นายเทศมนตรีนครนนทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี และทีมงานกลุ่มพลังหนุ่ม ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจและรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนประชาชน ในเขตเทศบาล 5 ตำบลได้แก่ ตำบลบางกระสอ ตำบล ท่าทราย ตำบลบางเขน ตำบลสวนใหญ่ ตำบลตลาดขวัญ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จำนวน 93 ชุมชน


ทั้งนี้นายสมนึก ธนเดชากุลพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี ได้แจกจ่ายวิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ในกับประชาน จำนวน 20000 ชุด เพืีอเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น
ซึ่งที่ผ่านมา ทางเทศบาลนครนนทบุรีได้มีการปฏิบัติการในเชิงรุก โดยได้รับความร่วมมือจาก อาสาสมัครชุมชน ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และภาคเอกชนต่างๆในพื้นที่
ในการลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนของประชาชน และตรวจหารกลุ่มบุคคลที่คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงของการแพร่ระบาดโควิด19 อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง จึงทำให้สามารถแก้ไขปัญหาและเข้าพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลนนทบุรีได้แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกลงถึงมือประชาชนไปแล้วกว่า 8 หมื่นชุด

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts