#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# นนทบุรี – ผู้ว่านนทบุรีและ กต.ตร.จว.นนทบุรีร่วมแสดงมุทิตาจิตสักการะและทำบุญอายุวัฒนะมงคลเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี 65 ปี 44 พรรษา

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

นนทบุรี – ผู้ว่านนทบุรีและ กต.ตร.จว.นนทบุรีร่วมแสดงมุทิตาจิตสักการะและทำบุญอายุวัฒนะมงคลเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี 65 ปี 44 พรรษา

วันที่ 4 พ.ค.63 ที่วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.นนทบุรี และครอบครัว ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ประธาน กต.ตร.จว.นนทบุรี (ภาคประชาชน) พร้อมคณะกต.ตร.และที่ปรึกษา กต.ตร. เดินทางเข้าแสดงมุทิตาจิตสักการะและทำบุญอายุวัฒนมงคลแด่พระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี และเจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง พร้อมนำทีมจิตอาสา กต.ตร.จว.นนทบุรี ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งภายในบริเวณสถานที่สำคัญของวัดโดยรอบเพื่อป้องกันเชื้อโรคให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาทำบุญที่วัด เพื่อร่วมถวายเป็นกุศลในครั้งนี้

สำหรับทีมจิตอาสา กต.ตร.จว.นนทบุรี ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสที่เข้าดำเนินการในวัดบัวขวัญครั้งนี้ เป็นโครงการร่วมใจต้านภัยทำลายเชื้อไวรัสโควิด19 ฉีดพ่นยา วัด โรงพัก โรงพยาบาล และแหล่งท่องเที่ยวทั่วจังหวัดนนทบุรี ของคณะ กต.ตร.จว.นนทบุรี ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ถือเป็นจิตอาสาที่ได้ทำบุญให้กับประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมถวายมุทิตาจิตแด่เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี

บริเวณที่เข้าฉีดพ่นยาเริ่มตั้งแต่อุโบสถทั้ง 2 ชั้นที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีต่างๆ วิหารพระทั้งหมดที่ประชาชนเข้ามาสักการะบูชา ศาลาสวดอภิธรรม เมรุ กุฏิ ศาลาการเปรียญ และห้องน้ำ ใช้เวลากว่า 2 ชม. เข้าดำเนินการ หลังเสร็จสิ้นเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีได้ให้ศีลให้พรและกล่าวขอบคุณทางผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและ กต.ตร.จว.นนทบุรี ที่เข้ามาร่วมทำบุญถวายเป็นมุทิตาจิตในครั้งนี้

#เดชา  อุ่นขาว   รายงานข่าว

Related posts