#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# ประจวบ – ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์ ดำเนินการประสาน กำกับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ ตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โรคติดเชื้อ COVID-19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

ประจวบ – ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์ ดำเนินการประสาน กำกับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ ตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โรคติดเชื้อ COVID-19

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์ ดำเนินการประสาน กำกับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ ตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง มาตรการตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โรคติดเชื้อ COVID-19 และการบูรณาการของหน่วยงาน ทส. ในพื้นที่ ณ ศูนย์ป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุยบุรี ซึ่งพบว่ามีผลการปฏิบัติการหน้าที่ตามข้อสั่งการได้อย่างถูกต้อง และให้ความร่วมมือในการบูรณาการทำงานอย่างดียิ่ง

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts